PATRIOTYCZNY

W programie tego koncertu znajdują się pieśni patriotyczne, a wśród nich pieśni żołnierskie z różnych okresów naszych dziejów oraz pieśni emanujące umiłowaniem ojczyzny, wolności i rodzimej tradycji.