Dyrygentka

Magdalena Hudzieczek – Cieślar

Ukończyła Akademię Muzyczną w Katowicach, Wydział Wokalno-Aktorski, klasa śpiewu solowego; Podyplomowe Studium Pedagogiczne w Akademii Muzycznej w Łodzi; Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne Emisji Głosu na Uniwersytecie MCS w Lublinie; Podyplomowe Studia Dziennikarstwa i Public Relations na Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończyła liczne kursy i warsztaty muzyczne w Polsce, Niemczech, Austrii, Grecji. Pracowała pod kierunkiem m.in. Helmuta Rillinga, Klesie Kelly, Teresy Żylis-Gary, Nelly Miricioiu. Działalność koncertową rozpoczęła już w czasie studiów, śpiewała m. in. podczas światowego „Sound of Music” w St. Florian w Austrii; w Niemczech z Orkiestrą Kameralną „Europäische Sinfonietta”; w Polsce z Ewą Jaślar, ówczesną harfistką Opery Praskiej. W XVI Międzynarodowym Konkursie Wokalnym im. Pietro Argento (Włochy) zdobyła III nagrodę. Rejestrowała występy dla potrzeb Polskiego Radia i TVP. Dokonała gościnnych nagrań. Koncertowała z Orkiestrą Kameralną „Europäische Sinfonietta” (Niemcy); Orkiestrą Filharmonii Zabrzańskiej, Filharmonii Świętokrzyskiej, Filharmonii Kaliskiej; Piotrkowską Orkiestrą Kameralną, Cieszyńską Orkiestrą Salonową, Orkiestrą Kameralną „Polish Camerata”, z Królewskim Męskim Chórem „Orpheus” (Holandia). Śpiewała m.in. w pierwszym powojennym wykonaniu Pasji wg św. Jana J.S Bacha w Łodzi; Festiwalu im. Szaloma Asza w Kutnie; Międzynarodowym Festiwalu „Viva il Canto” w Cieszynie; Festiwalu Dialogu Czterech Kultur w Łodzi. Koncertowała jako solistka i kameralistka w kraju i za granicą m.in. w Niemczech, Holandii, Austrii, Czechach, Francji, Rosji i we Włoszech. Współpracuje z krajowymi i zagranicznymi artystami. Wykonuje repertuar oratoryjno-kantatowy, pieśniarski i operowy. Wyróżniona za działalność artystyczną m. in. „Honorowym Dyplomem Uznania za Zasługi dla Miasta Ustronia”; tytułem „Nieprzeciętny Pabianiczanin 2002 Roku” w kategorii „Twórca Kultury”; „Sukces Roku” – tytuł gazety „Nowego Życia Pabianic” przyznany w ramach podsumowania wyróżniających się w 2013 roku osób bądź instytucji; Nagrodą Marszałka Województwa Łódzkiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury oraz szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury; od Ministra Kultury odznaką honorową „ZASŁUŻONY DLA KULTURY POLSKIEJ”. Inicjatorka i organizatorka imprez muzycznych m.in.: Międzynarodowego Festiwalu „Muzyka Świata” w Pabianicach. Powoływana do jury w przeglądach i konkursach wokalnych, recytatorskich. Specjalista z zakresu emisji głosu w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach. Nauczyciel akademicki. Dyrygentka chóralna. Dziennikarka. Animatorka kultury i propagatorka sztuki muzycznej.